Sever 1
78

nữ sinh đài loan trốn trong phòng tắm móc cua

Chúng tôi đã sống ở đây hàng chục năm. Nó có mùi hơi tanh, nhưng lúc đó cô ấy không quan tâm đến nó. Tôi bối rối “Tôi…tôi…tôi…” “Bỏ nó đi, ex tq được chứ?” Tôi cảm thấy không khỏe. Tôi giống như một món đồ chơi, để chúng chơi với mình theo ý thích.

View more